Tvrtka „Atesti i procjene d.o.o.“ obavlja poslove zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite i spašavanja, zaštite okoliša, osposobljavanja za rad, izrada energetskih certifikata, ispitivanje sigurnosnih ventila i još mnogo toga..

Naš tim se sastoji od ovlaštenih stručnjaka (dipl. inž. strojarstva, elektrotehnike i kemijske tehnologije) sa višegodišnjim iskustvom na poslovima zaštite na radu (atesti, mjerenja, osposobljvanja, procjena).

Shodno tome tvrtka se bavi poslovima izrade procjene rizika, procjene ugroženosti od požara, osposobljavanjem radnika za rad na siguran način, ispitivanjem radne opreme, ispitivanjem mikroklime, ventilacije, rasvjete i buke u radnom okolišu, vođenjem poslova zaštite na radu, poslova zaštite od požara…
Djelokrug poslova koje tvrtka „Atesti i procjene d.o.o.” obavlja moguće je vidjeti ovdje.
Profesionalnim i kvalitetnim radom stekli smo povjerenje velikog broja zadovoljnih klijenta što je vidljivo iz naše referentne liste.
Ustanova za obrazovanje odraslih „Učilište Meštar“ naslonjeno je na tvrtku „Atesti i procjene d.o.o.“ i bavi se osposobljavanjima za sve vrste građevinskih zanimanja i rukovanja građevinskim strojevima koja se upisuju u radnu knjižicu. Na web stranici “Učilišta Meštar” možete vidjeti popise programa koji se periodično popunjavaju, ovisno o potrebama klijenata.


Naš tim

Svi inženjeri su ujedno i stručnjaci za zaštitu na radu, za zaštitu od požara i za zaštitu okoliša.