Atesti i procjene d.o.o.

  Adresa ureda: Mosećka 50, 21000 Split
  +385 21 566 535
  +385 21 278 403
  info@aipro.hr
  OIB: 31825851448


  Adresa sjedišta: Mosećka 50, 21000 Split
  +385 21 566 535
  info@aipro.hr
  OIB: 31825851448