Provođenje periodičkih pregleda opreme pod tlakom

Dana 19.10.2017.g. predstavnici ovlaštene tvrtke Atesti i procjene d.o.o. na čelu sa direktorom Juricom Fiamengo izvršili su  prema Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (Narodne novine, broj: 27/2017) u skladu sa ovlaštenjem Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za provedbu inspekcije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti br. PP – 09 – 2017.

Pregled je izveden u prostorijama ugovorenog servisa G.I.M. GASE d.o.o. uz prisustvo direktora Marija Kuvača i njegovog tima.

Inspekcijski pregled opreme proveden je na ronilačkim bocama i bocama za vatrogasne aparate punjene sa CO2.

Postupci koji su provedeni su:

  • vanjski vizualni pregled,
  • unutarnji vizualni pregled i
  • ispitivanje tlakom.

 

6 studenoga. 2017.