Provedeno osposobljavanje rada na siguran način

Dana 09.10.2018.g. provedeno je osposobljavanje rada na siguran način studenata preddiplomskog stručnog studija elektronike, elektroenergetike i konstrukcijskog strojarstva Sveučilišta u Splitu.

20 listopada. 2018.