Osposobljena nova generacija studenata za rad na siguran način

Kao i svake godine, tako je i ovog puta izvršeno osposobljavanje studenata prve godine na stručnim studijima (Sveučilišni odjel za stručne studije, Kopilica , Split). Predavanje je održano u velikoj sali fakulteta, 15.10.2016.g. Zbog relativno velikog broja polaznika , predavanje je bilo u dva termina. Studenti su od strane svog predavača ( prof. Jurica Fiamengo dipl.ing.str.), upoznati sa opasnostima koje se javljaju tijekom rada u njihovim laboratorijima kao i na gradilištima gdje će odrađivati stručnu praksu. Dio predavanje je posvećen problemima zaštite od požara kao i postupcima evakuacije i spašavanja iz zgrade stručnih studija.

Na kraju ovog kratkog seminara , pisao se test koji je potvrdio potreban nivo znanja iz poslova zaštite na radu i zaštite od požara.

Važno je napomenuti da uspješno položen test na kraju ovog seminara je uvjet studentima da mogu pristupiti praktičnoj nastavi u svojim laboratorijima na stručnim studijima.

17 listopada. 2016.