Izvještaj o održanoj vježbi evakuacije i spašavanja

Dana 23.12.2014.g. održana je vježba evakuacije i spašavanja u centru srednjih škola na adresi: Split, Matice Hrvatske 11 i to u školama:

– III GIMNAZIJA
– GRADITELJSKO-GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA
– PRIRODOSLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA
– ŠKOLA ZA DIZAJN, GRAFIKU I ODRŽIVU GRADNJU

Vježba je započela u 9:30 prema unaprijed dogovorenom scenariju u čemu su sudjelovali:
– Petar Živaljić, domar III gimnazije
– Petar Perčić, mag.ing.el. Atesti i procjene d.o.o.
– Ivo Tomić, mag.ing.mech. Atesti i procjene d.o.o.
– Učenik (u ulozi unesrećenog učenika)
– Javna vatrogasna postrojba Split

 

Opis događaja:
23.12.2014. u 9i30 h u podrumu unutar prostorije ravnateljice III gimnazije proradio je automatski javljač požara koji je poslao signal vatrodojavnoj centrali unutar škole te se upalilo tiho alarmno zvono. Zaduženi djelatnik za zaštitu od požara, domar Petar Živaljić otišao je provjeriti da li se radi o stvarnoj ili lažnoj opasnosti. Dolaskom na lice mjesta problema nažalost je utvrđeno da se radi o stvarnoj opasnosti, nastao je požar i to u razmjerima koje domar nije mogao obuzdati. Nakon toga je domar telefonom obavijestio dežurnu vatrogasnu postrojbu Split o nastalom požaru te je aktivirao sklopku za daljinsko isključivanje električne energije. U međuvremenu u roku od 3 minute od aktivacije automatskog javljača požara oglasilo se alarmno električno zvono u cijeloj školi te signaliziralo sve prisutne u školi o opasnosti od požara. Tada je započela evakuacija svih prisutnih osoba preko najbližih izlaza te okupljanje na mjesto ranije utvrđenih sastajališta po planu evakuacije. Domar je nakon razgovora s voditeljima razreda i profesorima utvrdio da su svi učenici i osoblje sigurno evakuirani osim jednog učenika koji je ostao zarobljen u jednoj od učionica. Dolaskom vatrogasne postrojbe Split na mjesto događanja domar je predao usmeno izvješće o činjeničnom stanju u školi. Utvrđivanjem veličine opasnosti vatrogasna postrojba počinje sa gašenjem požara i spašavanjem učenika. Došavši u požarom ugroženu prostoriju vatrogasci su uspješnu ugasili požarnu zavjesu koja je planula, dok je drugi tim vatrogasaca uspješno spasio unesrećenog učenika i odveo ga na sigurno mjesto.
Nakon uspješnog gašenja požara i evakuacije učenika i zaposlenika domar je sirenom sa jednoličnim tonom od 60 sek. objavio prestanak opasnosti u školi. Cijela vježba je uspješno završena u 10 sati i 30 minuta.

Poslije vježbe održan je brifing odgovornih osoba koje su prisustvovale vježbi:
– Mirjana Matijević, ravnateljica III gimnazije
– Ana Zamberlin, ravnateljica Prirodoslovne tehničke škole
– Filip Relja, ravnatelj Graditeljsko – geodetske tehničke škole
– Ivan Kovaćević , ravnatelj Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju
– Zoran Radunić predstavnik Javne vatrogasne postrojbe Split
– Nenad Ružić , predstavnik Javne vatrogasne postrojbe Split
– Jurica Fiamengo, direktor Atesti i procjene d.o.o.
Na brifingu je konstatirano da je vježba uspješno odrađena uz određene nedostatke koji su rješivi.

Za drugu smjenu u 12:30 sati je održana druga vježba evakuacije i spašavanje koja se pokazala uspješnijom od prve jer su otklonjeni nedostaci iz prve jutarnje vježbe.

 

ZAKLJUČAK:
Vrijeme dolaska vatrogasaca od vremena dojave do dolaska iznosilo je 6,5 min a cijela škola je evakuirana u 10-ak minuta što je zadovoljavajuće jer je ovo prva održana vježba.
Treba naglasiti i pohvaliti maksimalnu angažiranost i budnost svih organizatora i provoditelja vježbe kao i korektno ponašanje svih sudionika vježbe, učenika i radnika škole što je pomoglo uspješnom provođenju vježbe.

23 prosinca. 2014.